Najbolj brano
 
 
Naročilo produkta "Vzorci aktualnih pogodb"

Prosim izberite ali je za zasebno uporabo ali za podjetje.:
Naročilo potrjuje: Pravna osebaFizična oseba
 
Uporabniško ime: *
Geslo: *
Ponovite geslo *
Ime: *
Priimek: *
Prejšnji naziv:
Bodoči naziv:
Spol: moški ženski *
Položaj v podjetju:
Podjetje: *
Ulica: *
Mesto: *Poštna številka: *
Telefon:
/  *
 
Faks:
E-mail: *
Davčna številka: *
Matična številka: *
Opombe:
Prosim, preberite pogoje uporabe On-line produktov spodaj. Uporabite miško , da boste videli celoten tekst.

Pogoji uporabe on-line produkta

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA:


 1. Uvodne določbe
 2. Razpoložljivost portala
 3. Komunikacijsko omrežje in oprema
 4. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
 5. Uporaba portalov
  1. Anonimen neregistrirani uporabnik
  2. Brezplačno registriran uporabnik
  3. Naročniški uporabnik
 6. Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom
 7. Tehnična in vsebinska podpora
 8. Servis Vprašanja-odgovori

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov portalov: neregistrirane anonimne uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

2. Razpoložljivost portala

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. vzdržuje strokovne portale tako, da so praviloma dostopni 24 ur na dan, vse dni v letu

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendom. Možni so tudi izpadi dostopa do portalov zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., ali internetnih ponudnikov ali pa opreme na strani uporabnikov, za kar pa družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost družbe za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov naročniku oz. uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do portalov, je v celoti izključena.

Poleg tega družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. uporabnike portala opozarja, da so informacije in podatki na teh spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. priporoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

3. Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do portalov zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do portalov, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so na trenutno voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi naročniku nastala zaradi težav pri dostopu do portalov, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani naročnika, družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

4. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd oz. Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ter so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Portali vsebujejo elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) (Ur.l. RS, št. 45/2001 do 20/2006) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995 do 68/2008).

Uporabniki portalov smejo uporabljati informacije in podatke vključene v portalih le za svoje potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz portalov, pod pogojem, da navedejo vir Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Uporabniki ne smejo uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij ali strukture baz, kazala in podobno portalov z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe in na način in v obsegu, ki bi škodoval družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Povezave na spletne strani portalov so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.« ter da se po kliku portalov prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi portalov, še zlasti z oznakami blagovnih znamk (Dara, Kado, Seja, DDV asistenca, Vzorci pogodb, Samostojni podjetnik, Minimalna pravna ureditev, Delovna razmerja, Poslovanje s tujino …), morebitnimi oglasi in pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. kadarkoli odstrani.

Uporabniki portalov odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

5. Uporaba portalov

5.1 Anonimen neregistrirani uporabnik

Anonimen neregistrirani uporabnik portalov postane vsak obiskovalec spletnih strani portala, ki ne opravi brezplačne registracije.

5.2 Brezplačno registriran uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik postane vsak anonimen neregistriran uporabnik portalov, ki opravi postopek registracije, tako da:

 • vnese svoje resnične in pravilne podatke o elektronskem naslovu in/ali ostalih podatkih (Ime, priimek, telefon …)
 • si sam določi geslo za vstop v portal oz. uporabi uporabniško ime in geslo, ki ga že ima kot naročnik brezplačnih strokovnih e-novic ali drugih on-line storitev družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
 • prebere Splošne pogoje uporabe portalov in potrdi, da se z njimi strinja

Po posredovanju podatkov in potrditvi se uporabnik lahko prijavi v sistem kot registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik uporabljati hkrati samo na enem računalniku, ga hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru zlorabe lahko družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. poln dostop do portalov brez predhodnega obvestila uporabnika nemudoma ukine. Brezplačno registriran uporabnik lahko dostopa do nekaterih informacij, ki so praviloma namenjene samo naročniškim uporabnikom. Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s portalov na info@dashofer.si.

5.3 Naročniški uporabnik

Naročniški uporabnik je tisti, ki sklene z nosilcem portalov pogodbo o naročništvu na portale založbe Verlag Dashöfer. Za naročniškega uporabnika veljajo določbe o naročništvu v 8. točki teh Splošnih pogojev uporabe.

6. Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Naročnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost, ga hkrati uporabljal samo na enem računalniku in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

7. Tehnična in vsebinska podpora

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro prek pošte, elektronske pošte, telefona in telefaksa.

Naročnik lahko družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo družba najkasneje v dveh delovnih dneh posredovala odgovor.

8. Servis Vprašanja-odgovori

Naročniki, ki imajo sklenjeno letno naročnino na portal, lahko pisno zastavijo vprašanja, na katerega bodo brezplačno v pisni obliki odgovorili izbrani strokovnjaki v avtorskem kolektivu. Število pripadajočih brezplačnih odgovorov na vprašanja je navedeno v tabeli, ki se nahaja na portalu Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve v rubriki "Naročnina". Posamezni odgovor na vprašanje bodo naročniki prejeli po elektronski pošti v najkrajšem možnem času.

Naročniki pošljejo vprašanje prek portala, in sicer tako, da po vpisu uporabniškega imena in gesla v uporabniškem računu izberejo rubriko »Moje vprašanje« in v za to namenjen prostor napišejo svoje vprašanje. Število strokovnih odgovorov na vprašanja je omejeno. Ko naročnik preseže zgoraj kvoto brezplačnih odgovorov na vprašanja, se vsak naslednji odgovor obračuna po individualnem dogovoru.

V Ljubljani, 1.3. 2016

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.